Feng shui on perinteinen kiinalainen oppi siitä, miten ympäristössä vallitsevat voimat ja virtaukset tulee ottaa huomioon talon paikan valinnassa, suunnittelussa ja sisustuksessa. Feng tarkoittaa tuulta ja shui vettä, mistä saa jonkinlaisen käsityksen opin hengestä ja ajattelusta – viihtyisyyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat asiat eivät ole niinkään kiinteitä esineitä, vaan jatkuvassa liikkeessä olevat virtauksia. Jos liike ja virtaukset estyvät, etenkin jos qi-energian eli elämänenergian virtaus kokee häiriöitä, paikka muuttuu ihmiselle ja kaikelle elolliselle epäterveelliseksi.

Tämän virtauksen varmistamiseksi perinteisessä kiinalaisessa feng shuissa suunnitellaan jo talon sijaintia kompassin avulla maaston muodot huomioon ottaen. Länsimaihin tyylin ajattelu on omaksuttu tilakeskeisenä ja huomiota kiinnitetään energian virtauksiin rakennuksen ehkä vain yhden huoneen sisällä.

Energian virtaamisen lisäksi kiinalaisessa feng shuissa tarkastellaan jinin ja jangin tasapainoa, niin sanottua viittä elementtiä sekä mittojen ja lukujen symboliikkaa. Länsimaisessa ajattelussa näitä feng shuin peruslähtökohtia pidetään usein tarpeettomana mystiikkana, sillä asiaa halutaan lähestyä lähinnä järjestelyoppina, jonka avulla luodaan esteettisesti harmonisia tiloja ja miellyttäviä sommitelmia.

Jo vuosituhansia eläneessä traditiossa saattaa silti hyvinkin olla jotakin, mikä saattaisi auttaa myös länsimaista ihmistä parantamaan elämänlaatuaan. Suoralta kädeltä ei siis kannata lähteä tuomitsemaan feng shuita humpuukiksi ja vaan tarkastella sen tarjoamia mahdollisuuksia objektiivisesti. Terveellisen elämän salaisuudet saattavat hyvinkin osaltaan piillä ikivanhoissa opeissa, jos vaan suostumme niitä kuuntelemaan. Mystiikkaan voi toki suhtautua skeptisesti, mutta terve järkikin sanoo, että kodin viihtyisyys lisääntyy, jos esillä on vain miellyttäviä esineitä ja koti on siisti.

Qi-energia

Qi on elämän synnyttäjä ja sen ylläpitäjä. Yksinkertaistettuna ilman qi-energiaa ei synny elämää eikä mikään elollinen voi menestyä. Qi jakautuu hyvää tekeväksi energiaksi, shengiksi ja vahingoittavaksi energiaksi, shaksi, joiden liikkeet ihminen tuntee lisääntyvänä tai vähenevänä hyvinvointina jossakin tilassa. Sha-energialla tarkoitetaan tilannetta, jossa qi pääsee virtaamaan liian nopeasti ja on liian voimakas. Suorien linjojen ja liian terävien kulmien katsotaan synnyttävän tiloja, joissa qi vahvistuu liiaksi. Esimerkiksi moottoriteillä ja pitkillä silloilla saattaa feng shui ajattelun mukaan olla vahva sha qi.

Elämä kehittyy häiriöttä, ihminen viihtyy hyvin sekä tuntee olonsa harmoniseksi tiloissa, joissa qi virtaa esteettömästi, mutta ei liian nopeasti. Jos qi kohtaa esteen, syntyy pyörteitä, joista aiheutuu pysähtyneisyyden tunnetta ja epäonnea, jopa sairautta. Kun qin virta estyy kokonaan, on seurauksena kuolema.

Qi virtaa sisälle tilaan tavallisimmin etuovesta ja poistuu sitä vastapäätä olevista aukoista eli toisista ovista ja ikkunoista. Sen virtausta tilassa pyritään parantamaan poistamalla sen tielle kertyneitä esteitä. Varmin tapa parantaa qin virtausta on pitää koti siistinä ja välttää tarpeettoman tavaran kertymistä nurkkiin ja pinnoille. Ikkunoiden sekä ovien eteen asetetut huonekalut kannattaa siirtää, jotta qin vapaa virtaus ei esty.

Joissain tiloissa qi virtaa liian nopeasti ja syntyy vahingollinen sha qi. Tällöin virtausta pyritään hidastamaan esimerkiksi pyöristämällä teräviä kulmia, peittämällä ikkuna osittain verhoilla tai huonekasveilla ja asettamalla asukasta erityisesti miellyttäviä esineitä qin virtausreitille.

Viisi elementtiä

Sisäisen tasapainon saavuttaakseen ihmisen tulee elää ympäristössä, jossa vallitsee tasapaino viiden elementin kesken. Nämä viisi elementtiä ovat vesi, tuli, maa, metalli ja puu. Vesi on kosmisen energian elementti, minkä takia jokaisessa kodissa tuli siksi olla jokin vesielementti tai ainakin vesiaiheinen maalaus. Puu taas sopii erityisesti makuuhuoneisiin ja ruokailutilaan, kun taas tuli edistää ajattelua, luovuutta ja oppimista, minkä takia se sopii työhuoneisiin. Erityistä harmoniaa sekä rauhaa tuo maaelementti. Liikemiehen taas kannattaa suosia työtiloissaan metallia.